FAQ | English
FAQ | English
Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP
Nejste v síti UP - většina plných textů ve zdrojích nebude přístupna. Pokyny pro nastavení plného přístupu...

Portál elektronických informačních zdrojů UP

Elektronické informační zdroje (EIZ) umožňují přístup k informacím pro vědu, výzkum a výuku. Portál zpřístupňuje především licencované zdroje, tj. takové, u kterých UP uzavřela licenční smlouvu s dodavatelem. EIZ mohou být dostupné na celé UP nebo jen některých fakultách, a to z počítačů zapojených v počítačové síti UP nebo použitím technologií pro vzdálený přístup.

 

 

Zdroji můžete listovat dle:
205-414-1486seznam všech zdrojů v abecedním pořadí
765-532-4098zdroje tématicky rozčleněné podle oborů (chemie, právo, ...)
free-trialszdroje na vyzkoušení dostupné po omezenou dobu (obvykle ne déle než měsíce)
Upozornění
Podle příslušných licenčních smluv je zakázano využívat zdroje jinak než jen pro vlastní osobní okamžitou studijní a výzkumnou potřebu. Hromadné stahování dat z jednotlivých zdrojů zjevně převyšující aktuální osobní výzkumnou potřebu je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést k zablokování přístupu ke zdroji pro celou UP, případně k dalším sankcím!

Aktuality

Nové zdroje